Uwagi Polskiego Towarzystwa Informatycznego do projektu z dnia 22.09.2008 r ustawy o zasadach i sposobie prowadzenia ewidencji ludności.