Uwagi PTI do projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia