Uwagi PTI do "Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013" (z dnia 9 lipca 2007)