Stanowisko Polskiego Towarzystwa Informatycznego w sprawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. o warunkach, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość