Opinia Polskiego Towarzystwa Informatycznego w sprawie projektów rozporządzeń do ustawy "o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw"