Opinia Polskiego Towarzystwa Informatycznego o projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego i Kształcenia Ogólnego w poszczególnych typach szkół