Opinia Polskiego Towarzystwa Informatycznego dotycząca projektu Ustawy o podpisach elektronicznych, przygotowana przez Zespół Ekspertów PTI koordynowany przez wiceprezesa PTI kol. Wiesława Paluszyńskiego