Opinia Polskiego Towarzystwa Informatycznego dotycząca dokumentu: "Podstawowy dokument programu PESEL2. Przebudowa i integracja rejestrów państwowych. Sposób budowy systemu" przekazanego do konsultacji społecznych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Opinia została zatwierdzona przez ZG PTI w dniu 14 września 2006 roku.