Opinia Polskiego Towarzystwa Informatycznego do projektu ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (z dnia 2 września 2008)