Opinia PTI nt projektu ustawy o dostępie do informacji publicznej