Opinia PTI do „Założeń do projektu ustawy o Międzyresortowym Operatorze Systemu Teleinformatycznego”