Opinia PTI do "Rządowego programu ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2008-2011 (wersja 1.0)"