Opinia PTI dla Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP na temat stanu prac nad informatyzacją państwa (e-governing )