Klasa z ECDL

Polskie Towarzystwo Informatyczne uruchomiło program dla szkół „Klasa z ECDL”.

Do programu zapraszamy gimnazja, a także szkoły ponadgimnazjalne i podstawowe, zainteresowane zapewnieniem wysokiego, europejskiego standardu nauczania informatyki.

Program pozwala przygotować uczestników do zdobycia uznanego na całym świecie certyfikatu ECDL, a tym samym do rozwoju i potwierdzenia niezbędnych w dzisiejszym społeczeństwie podstawowych umiejętności cyfrowych (komputerowych). Korzyści z przystąpienia do programu „Klasa z ECDL”:

· dla uczniów:

- standaryzacja i uporządkowanie umiejętności komputerowych zgodnie z europejskim, wypracowywanym od ponad 20 lat standardem,

- przygotowanie do zdobycia potrzebnego na dalszych etapach kształcenia oraz na rynku pracy certyfikatu ECDL,

- możliwość zdobycia certyfikatu ECDL w sprzyjających warunkach,

- wymiana wiedzy i umiejętności z rówieśnikami z innych szkół biorących udział w projekcie,

- udział i współpraca w ramach projektów, akcji czy konkursów organizowanych w projekcie;

· dla szkoły i nauczycieli:

- założenie edukacyjnego laboratorium ECDL w szkolnej pracowni komputerowej,

- korzystanie ze znaków firmowych ECDL na stronach szkoły, folderach i innych materiałach,

- możliwość zaproponowania uczniom ciekawej i atrakcyjnej formy dodatkowego rozwoju,

- możliwość współpracy ze szkołami biorącymi udział w przedsięwzięciu – wymiana doświadczeń, rozwój, rywalizacja, wspólne projekty,

- możliwość zdobycia uprawnień egzaminatora ECDL dla nauczyciela informatyki,

- pomoc i wsparcie ze strony Koordynatora Regionalnego ECDL w regionie,

- dostęp do materiałów ćwiczeniowych opracowanych przez PTI.

Udział w programie jest bezpłatny.

Więcej informacji, regulamin programu, wzór umowy itp. - na stronie http://ecdl.pl/klasy-z-ecdl/