Analiza porównawcza projektu ustawy o podpisie elektronicznym z 16.03.2009 z wcześniejszymi propozycjami PTI oraz uwagi dotyczące projektu.