XXIII Forum Teleinformatyki

Kolejna edycja Forum Teleinformatyki odbędzie się 28-29 września w Miedzeszynie. Tym razem obrady toczyć się będą pod hasłem „Infrastruktura informacyjna państwa – usługi, komunikacja, bezpieczeństwo”. Organizatorem jest BizTech Konsulting SA oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji; Polskie Towarzystwo Informatyczne wspiera przygotowania jako partner merytoryczny konferencji.

Podczas sesji otwierającej wykład wygłosi Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska, Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Anna Trzecińska oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego Włodzimierz Marciński.

Kolejne sesje prezentować będą tematy dotyczące infrastruktury informacyjnej państwa, w tym m.in. systemów wykorzystywanych w ubezpieczeniach, do walki z nadużyciami finansowymi czy w ochronie zdrowia. Osobny blok tematyczny poświęcony zostanie strategii cyberbezpieczeństwa, przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji i przyjętej przez rząd 9 maja 2017 r.

Po zakończeniu pierwszego dnia obrad, wzorem lat ubiegłych, zaplanowano nocną debatę pt. „Noc architektów – zawsze przed północą”. W tegorocznej edycji temat przewodni dotyczyć będzie technologii łańcucha bloków – blockchain, a dyskusję poprowadzi prezes Oddziału Mazowieckiego Marcin Paprzycki.

Drugi dzień konferencji rozpocznie „Forum Młodych Mistrzów”, podczas którego wystąpienia przedstawią specjaliści informatyki i zarządzania z uczelnianych kół naukowych i zawodowych. Równolegle zaplanowano „Forum Nowych Idei”, prezentujące innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa IT.

Kolejny blok konferencji adresowany jest do przedstawicieli administracji terenowej. Zaplanowano w nim prezentacje dotyczące rozwiązań wdrożonych i przetestowanych przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego.

Na zakończenie obrad, podczas „Kotła Dyskusyjnego”, uczestnicy Forum będą mogli wymienić poglądy na temat organizacji procesu przebudowy infrastruktury informacyjnej państwa. W dyskusji weźmie udział m.in. Tomasz Kulisiewicz, reprezentujący Radę ds. Kompetencji Sektora IT.

Szczegółowy program Forum Teleinformatyki znaleźć można na stronie http://forumti.pl/?page_id=1302.

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 września, poprzez formularz dostępny na stronie http://rejestracja.forumti.pl.

Paulina Giersz

fot. Forum Teleinformatyki - http://forumti.pl/?page_id=462