Wręczenie nagród Młodym Mistrzom

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie Forum Młodych Mistrzów odbyła się dzisiaj, 18 grudnia w gmachu Ministerstwa Cyfryzacji. Konkurs – przeznaczony dla studentów i doktorantów – został zorganizowany już po raz 9. w ramach Forum Teleinformatyki.

Uroczystość otworzył Bolesław Szafrański, profesor Wojskowej Akademii Technicznej i członek Komitetu Honorowego Forum Teleinformatyki. Życzył laureatom, aby w ciągu swojego rozwoju zawodowego nadal nie obawiali się podejmować twórczego ryzyka, które prowadzi do innowacyjnych rozwiązań.

Wyniki konkursu ogłosił Witold Wieteska, przewodniczący Jury. Nagrodę główną zdobyła prezentacja Piotra Morawieckiego i Piotra Sakrajdy z Instytutu Matematycznego PAN pt. „Projekt PRISM – aspekty matematyczne analizy dużych strumieni danych”. Oddział Mazowiecki PTI przyznał zwycięzcom voucher uprawniający do bezpłatnego udziału w konferencji FedCSIS 2018 lub 2019. Zespół Piotra Morawieckiego i Piotra Sakrajdy otrzymał także drugie wyróżnienie – Nagrodę Prezesa PTI „Poza horyzont…” – dla pracy, która najbardziej wykracza w przyszłość.

Nagrodę w kategorii „Najlepsza prezentacja w zakresie informatyzacji administracji publicznej” – objętej patronatem Ministerstwa Cyfryzacji – otrzymał Michał Andrzejczak z Wojskowej Akademii Technicznej. Podczas konkursu przedstawił opracowanie dotyczące metody ukrywanie danych w chmurze na potrzeby administracji publicznej. Nagroda Głównego Inspektora Danych Osobowych przypadła Oldze Dzięgielweskiej za opracowanie pt. „Anonimizacja, tokenizacja, szyfrowanie – jak odtworzyć nieodtwarzalne dane”. Fundacja Rozwoju Informatyki przyznała „Nagrodę dla pracy o największym pierwiastku algorytmicznym”. Uhonorowany został nią zespół w składzie: Alicja Kucyk, Krzysztof Kawa, Piotr Olesiejuk, Maria Dolniak, który przygotował opracowanie dotyczące zastosowania mechanizmu blockchain w energetyce. Nagroda przewodniczącego Jury za najlepiej wygłoszoną prezentację przyznana została Michałowi Kuleszko za prelekcję pt. „Hoopify”. System kryjący się pod tą nazwą pomaga skrócić czas obsługi klientów restauracji i został opracowany przez zespół, w skład którego oprócz prelegenta weszli: Kacper Kempski, Bartosz Kolanek, Piotr Kumorek, Aneta Małecka.

Laureaci przedstawili kolejno wyniki swoich prac w krótkich prezentacjach. Następnie przedstawiciele Forum Teleinformatyki oraz patroni poszczególnych nagród uroczyście wręczyli wyróżnienia. Oficjalną cześć spotkania zamknęło wystąpienie Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej, która pogratulowała laureatom. Wspomniała także o projekcie otwartego, federacyjnego systemu informatycznej infrastruktury, na którym – według projektu Ministerstwa Cyfryzacji –opierać ma się Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej. Po przemówieniu Pani Minister i zakończeniu oficjalnej części uroczystości goście przeszli do rozmów kuluarowych.

Prof. Bolesław Szafrański otwiera uroczystość

Uczestnicy spotkania

Laureaci Nagrody Głównej - Piotr Sakrajda i Piotr Morawiecki - z Minister Anną Streżyńską (w środku), Prezesem Oddziału Mazowieckiego PTI Marcinem Paprzyckim (pierwszy z prawej), Prezesem BizTech Sławomirem Chabrosem (pierwszy z lewej), Przewodniczącym Jury Witoldem Wieteską (drugi z lewej) oraz prof. Bolesławem Szafrańskim (trzeci z lewej)

Prezes PTI Włodzimierz Marciński wręcza nagrodę w kategorii "Poza horyzont..."

Przemówienie Minister Anny Streżyńskiej

oprac. Paulina Giersz