Rada Naukowa nowej kadencji

Delegaci PTI – oprócz władz naczelnych – wybrali także członków Rady Naukowej kolejnej kadencji. W skład Rady weszli: Piotr Bała, Marian Bubak, Przemysław Jatkiewicz, Janusz Kacprzyk, Adrian Kapczyński, Marek Kisiel-Dorohinicki, Tomasz Komorowski, Lech Madeyski, Zygmunt Mazur, Marian Noga, Cezary Orłowski, Zenon Sosnowski, Jakub Swacha, Zdzisław Szyjewski, Marek Valenta,