Najistotniejsze tematy konferencji BDwSP 2017

W dniu dzisiejszym, 17 maja odbyła się druga edycja konferencji Bezpieczeństwo Danych w Sektorze Publicznym (BDwSP). Uczestnicy mogli wziąć udział w wydarzeniu zarówno bezpośrednio (w sali konferencyjnej PTI), jak i zdalnie – poprzez WebEx.

Pierwsze wystąpienie przedstawił dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. Omówił on przygotowywaną ustawę, która będzie miała na celu wdrożenie do krajowej przestrzeni prawnej ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jako kolejny głos zabrał adwokat Xawery Konarski z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Wystąpienie dotyczyło praktycznych aspektów pierwszych wdrożeń RODO w administracji publicznej, w których Kancelaria uczestniczyła.

Paweł Litwiński (Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów) omówił nowe zobowiązanie, który ciążyć będzie na administratorach w przypadku przeprowadzania ryzykownych operacji na danych. Rozporządzenie unijne nakłada w takich sytuacjach obowiązek wykonania uprzedniej oceny skutków planowanych procedur dla ochrony danych. Do operacji ryzykownych zaliczane są m.in. te prowadzone z wykorzystaniem nowych technologii.

Następnie wszyscy uczestnicy mieli możliwość zgłaszania pytań – za pośrednictwem platformy www.sli.do – dotyczących procedur kontroli przetwarzania danych. Odpowiadał na nie Tomasz Soczyński, zastępca dyrektora Departamentu Informatyki GIODO.

Podczas kolejnej części obrad Joanna Karczewska z ISACA Warsaw zaprezentowała rozwiązania prowadzące do wdrożenia RODO, wypracowane przez francuski inspektorat ds. ochrony danych osobowych. Mecenas Roman Bieda omówił konsekwencje naruszenia rozporządzenia o ochronie danych osobowych – sankcje karne oraz mechanizm postępowania przygotowawczego, który nakłada konieczność wykazania braku zaniedbań na administratora oraz podmiot przetwarzający.

Materiały z konferencji będą od jutra dostępne na stronie https://www.bdwsp.pl/

Przypominamy, że na 19 maja zaplanowano internetową postkonferencję: https://www.bdwsp.pl/postkonferencja-ii-edycja/

Przygotowania do rozpoczęcia konferencji

Uczestnicy konferencji

Adrian Kapczyński, prezes Oddziału Górnośląskiego PTI - organizator i prowadzący konferencję

Dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji

Xawery Konarski, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Przerwa w obradach

Paweł Litwiński, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów (obok Adriana Kapczyńskiego)

Tomasz Soczyński, GIODO - odpowiada na pytania uczestników

Joanna Karczewska, ISACA Warsaw

Roman Bieda, Maruta Wachta Kancelaria Radców Prawnych