Historia polskiej informatyki w dwóch tomach

Sekcja Historyczna PTI z satysfakcją informuje o wynikach konkursu historycznego. Dwa tomy mieszczące opracowania zgłoszone do konkursu zostały właśnie wydane. W maju rozpocznie się ich wysyłka do członków Towarzystwa oraz do uczelnianych bibliotek. Zgodnie z założeniami publikacja elektroniczna zostanie upowszechniona w przyszłym roku.

Tom I złożony jest z monograficznych opracowań relacjonujących dzieje zakładów przemysłowych i instytucji (IMM, Elwro, Mera-Błonie), rozwój systemów komputerowych (Odra-1103, Odra-1300, Riad, K-202) oraz wybrane rozwiązania przemysłowe (hutnictwo, przemysł lotniczy). Po raz pierwszy w kraju czytelnicy będą mieli okazję zapoznać się z opisem systemu bazy danych RODAN.

Tom II zawiera szereg monograficznych artykułów relacjonujących opracowanie dużych systemów informatycznych w administracji centralnej. Redaktorzy publikacji szczególnie polecają opis powstawania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) z lat 70-ych, a także materiał o Systemie Banku Krwi, działającym od 1985 r. do dziś.

Wydanie plonu konkursu historycznego stanowi początek obchodów 70-lecia polskiej informatyki przypadającego na grudzień 2018 r. tj. w rocznicę powołania Grupy Aparatów Matematycznych.

za: https://historiainformatyki.pl/historia/polska-informatyka-wizje-i-trudne-poczatki, https://historiainformatyki.pl/historia/polska-informatyka-systemy-i-zastosowania