Prof. Janusz Kacprzyk członkiem honorowym EUSFLAT

Prof. Janusz Kacprzyk - członek Mazowieckiego Oddziału PTI - otrzymał tytuł Honorary Member of the EUSFLAT Society (European Society for Fuzzy Logic and Technology). Wyróżnienie to zostało przyznane jednomyślnie przez członków Zgromadzenia Ogólnego Towarzystwa, obradujących w czerwcu w Eindhoven.

Stowarzyszenie EUSFLAT zajmuje się rozwojem metod i technik badawczych w zakresie logiki rozmytej. Promuje współprace pomiędzy naukowcami z różnych krajów, organizuje konferencje, seminaria i warsztaty.

Tytuł członka honorowego przyznawany jest osobom, które przyczyniły się do rozwoju oraz wzrostu prestiżu organizacji. Decyzja o przyznaniu członkostwa honorowego prof. Kacprzykowi zostanie oficjalnie ogłoszona w trakcie konferencji EUSFLAT, która odbędzie się w Warszawie we wrześniu 2017 roku.

Profesorowi serdecznie gratulujemy kolejnego wyróżnienia. Przypominamy, że w tym roku pisaliśmy także o powołaniu prof. Kacprzyka do Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (EASA).