Ogłoszenie wyników Konkursu na Najlepsze Polskie Książki Informatyczne

Wczoraj, podczas uroczystego zamknięcia pierwszego dnia połączonych konferencji Informatyka w Zarządzaniu oraz Computational Methods of Experimental Economy ogłoszono wyniki Konkursu na Najlepsze Polskie Książki Informatyczne. Konkurs organizowany był przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W kategorii Książka Informatyczna Roku 2016 (dla książek popularnonaukowych) przyznano:

- panu Adamowi Romanowi za pracę pt. „Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia” wydaną przez PWN,

- za wydaną przez PWN pracę pt. „Zrozumieć programowanie” autorowi piszącemu pod pseudonimem Gynvael Coldwind,

- zespołowi autorskiemu w składzie: Jacek Cypryjański, Anna Borawska, Tomasz M. Komorowski za pracę zbiorową pt. „Excel dla menedżera. Casebook” wydaną przez PWN,

- zespołowi autorskiemu w składzie: Walery Susłow, Adam Słowik, Michał Statkiewicz za pracę zbiorową pt. „Chcę zostać informatykiem” wydaną przez Helion.

W kategorii Informatyczna Książka Naukowa Roku 2016 (dla książek naukowych):

Wyróżnionym autorom serdecznie gratulujemy!