Uchwała Zarządu Głównego PTI nr nr 8/X/08 z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie nowego systemu informacyjnego PTI