Uchwała Zarządu Głównego PTI nr nr 6/X/08 z dnia 17 czerwca 2008 roku o przyjęciu zasad udzielania pełnomocnictw