Uchwała Zarządu Głównego PTI nr nr 5/X/08 z dnia 17 czerwca 2008 roku o odwołaniu pełnomocnictw