Uchwała Zarządu Głównego PTI nr nr 4/X/08 z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie uzupełnienia składu Prezydium o jedną osobę