Uchwała Zarządu Głównego PTI nr nr 24/X/08 z dnia 23 sierpnia 2008 roku o ustanowieniu nagrody PTI za innowacyjność im. J. Łukasiewicza