Uchwała Zarządu Głównego PTI nr nr 12/X/08 z dnia 12 lipca 2008 roku w sprawie dofinansowania przez ZG PTI Sejmiku Młodych Informatyków