# Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 99/X/09 z dnia 26 lipca 2009 roku zmianie uchwały nr 96/X/09 o powołaniu Centrum Certyfikacji PTI