# Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 98/X/09 z dnia 1 lipca 2009 roku o ogłoszeniu konkursu na Sekretarza Generalnego PTI