# Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 97/X/09 z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na Sekretarza Generalnego PTI