# Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 96/X/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku o powołaniu Centrum Certyfikacji PTI