# Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 95/X/08 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL