# Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 94/X/08 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na OK ECDL