# Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 92/X/09 z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie ustania członkostwa wpierającego firmy Clever Age