# Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 89/X/09 z dnia 6 czerwca 2009 roku o zmianie nazwy Komisji ds. ECDL i rozszerzeniu jej składu