# Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 87/X/09 z dnia 6 czerwca 2009 roku o zbyciu akcji POLIXEL SA