Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 86/X/09 z dnia 6 czerwca 2009 roku o podziale wyniku finansowego PTI za rok obrachunkowy 2008