Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 84/X/09 z dnia 6 czerwca 2009 roku o przeznaczeniu dochodu osiągniętego przez PTI w roku obrachunkowym 2008 r.