Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 81/X/09 z dnia 6 czerwca 2009 roku o zatwierdzeniu składu Jury XXVI Ogólnopolskiego Konkursu PTI Na Najlepsze Prace Magisterskie z Informatyki