Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 79/X/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku o systemie grantów PTI