Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 78/X/09 z dnia 22 kwietnia 2009 roku o uchyleniu uchwały 66/X/09 z dnia 4 kwietnia 2009 r. �O ECDL w Polsce�