Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 77/X/09 z dnia 19 kwietnia 2009 roku o przydzieleniu środków w wysokości 5000 zł na zakup środka trwałego