Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 75/X/09 z dnia 4 kwietnia 2009 roku o powołaniu Komisji ds. budowy strategii PTI na lata 2011 - 2014