Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 74/X/09 z dnia 4 kwietnia 2009 roku o likwidacji nieaktywnych sekcji