Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 72/X/09 z dnia 4 kwietnia 2009 roku o wycofaniu PTI z Koalicji na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego