# Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 71/X/09 z dnia 4 kwietnia 2009 roku o powołaniu Komisji Statutowej Zarządu Głównego PTI