Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 70/X/09 z dnia 4 kwietnia 2009 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTI