Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 67/X/09 z dnia 4 kwietnia 2009 roku