Uchwała Zarządu Głównego PTI nr 66/X/09 z dnia 4 kwietnia 2009 roku o ECDL w Polsce